Vrije Tijd

De dienst Vrije Tijd omvat o.a. de domeinen cultuur, sport, senioren, jeugd, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en gezondheid.

De Cultuurdienst is hét aanspreekpunt voor alle culturele verenigingen. Cultuur wordt naar de mensen gebracht via toegankelijke activiteiten zoals Rethyscoop, de picknickmiddagen en de Erfgoeddag. Ook voor de reservatie van een zaal in GC Den Dries of de oude pastorie, kan je hier terecht. De cultuurbeleidscoördinator is tevens de contactpersoon voor alle Retiese senioren.

De gemeentelijke Jeugddienst ondersteunt de lokale jeugdverenigingen en de gemeentelijke jeugdraad. Deze dienst stippelt het vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren uit en start regelmatig nieuwe initiatieven op. Je kind inschrijven voor de Grabbelpas of speelpleinwerking? Dat doe je eveneens op de Jeugddienst.

De Sportdienst wil in eerste instantie het sporten binnen de gemeente promoten en biedt ondersteuning aan het lokale sportgebeuren en -verenigingen. Ook het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur, waaronder de sporthal en het sportpark Vossekot, is een belangrijke taak binnen deze dienst.

Waarvoor kan je bij ons terecht?