Sportregio Zuiderkempen ILV

De 'Sportregio Zuiderkempen ILV' (SZK ILV) heeft als doelstelling het sportbeleid - in de ruime zin van het woord - van de verschillende deelnemende gemeenten te stimuleren en op elkaar af te stemmen. Dit door intergemeentelijk overleg te creëren en te onderhouden waaruit gemeentelijke en intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten kunnen voortvloeien.