Werkingstoelage jeugdverenigingen

Erkende Retiese jeugdverenigingen kunnen jaarlijks een werkingstoelage aanvragen. De jeugdvereniging voorziet een constant activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren gedurende een gans werkingsjaar. De verdeling van de werkingssubsidies voor jeugdverenigingen zal gebeuren aan de hand van een aantal criteria.

De aanvraag dient te gebeuren voor 31 oktober volgend op het werkingsjaar. Doe hier je aanvraag.

De exacte voorwaarden om aanspraak te maken op deze toelage zijn terug te vinden in het bijgevoegde reglement.