Mammobiel opnieuw in Retie

Wat is een mammobiel?

Een mammobiel is een bus die speciaal ontworpen is voor het maken van een mammografie (röntgenfoto van de borsten). Mammobiel Antwerpen is reeds 25 jaar actief in gemeenten en wijken waar geen vaste mammografische eenheid gevestigd is.

De twee mammobielen van de Universiteit Antwerpen zijn recent uitgerust met een digitale mammograaf en de nieuwste technieken waardoor de kwaliteit van de foto’s nog beter wordt en de verwerking efficiënter kan verlopen.

Wie mag naar de mammobiel?

Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar: vanaf het jaar waarin zij 50 worden tot en met het jaar waarin zij 69 jaar worden. Je krijgt een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO).

Het bevolkingsonderzoek richt zich tot vrouwen zonder klachten.

Deelnemen is niet aangewezen voor:

 • vrouwen die in behandeling zijn voor borstkanker; dat geldt tot 10 jaar na de diagnose.
 • vrouwen met klachten die kunnen wijzen op borstklieraandoeningen.
 • vrouwen die door erfelijke factoren een verhoogd risico op borstkanker hebben.

Deze vrouwen dienen opgevolgd te worden door hun arts.

Hoe maak je een afspraak?

Je wordt uitgenodigd bij de mammografische eenheid (radioloog, ziekenhuis of mammobiel) waar je de vorige screeningsmammografie liet maken. Op de uitnodigingsbrief staat een afspraak vermeld (datum, uur en locatie). Indien dit niet goed uitkomt of je liever naar een andere mammografische eenheid gaat, kan je bellen naar het CvKO op het gratis nummer 0800 60 160 om de afspraak te wijzigen. Zonder afspraak kan je geen onderzoek laten uitvoeren.

Is de mammobiel toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

De mammobiel is uitgerust met een lift. Gelieve op voorhand te melden dat je hier gebruik van wil maken zodat de nodige voorbereidingen kunnen getroffen worden.

Is het onderzoek gratis?

De screeningsmammografie is om de 2 jaar gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten en in orde bent met de verzekerbaarheid. Enkel vrouwen die de voorbije twee jaar geen mammografie lieten maken, ontvangen een uitnodiging. Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij het onthaal in de mammobiel word je ingeschreven. Na deze registratie mag je in de kleedkamer de bovenkledij uitdoen. Je draagt dus best tweedelige kledij. Gebruik die dag geen deodorant, bodylotion of talkpoeder. Ze kunnen de kwaliteit van de foto’s aantasten. Halskettingen en oorbellen moeten niet uitgedaan worden, een bril best wel. Daarna volgt het maken van de mammografie in de onderzoeksruimte. In de mammobiel zijn enkel vrouwelijke verpleegkundigen aanwezig. Zij leggen precies uit wat het onderzoek inhoudt. Tijdens de mammografie ga je met ontbloot bovenlichaam voor een röntgenapparaat staan. De verpleegkundige legt de borst op een steunplaat, waarna de borst enkele seconden tussen twee steunplaten wordt samengedrukt. Van elke borst worden twee foto’s gemaakt, horizontaal en verticaal. Zodra de mammografieën zijn gemaakt, controleert de medewerker de kwaliteit ervan. Is alles oké, dan zit het onderzoek erop en kleed je je weer aan.

De foto’s worden door twee radiologen, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld bij het Centrum voor Kankeropsporing. Als hun beoordelingen niet overeenkomen, bekijkt nog een derde radioloog de foto’s. Ongeveer drie weken na de screeningsmammografie ontvangen jij en je arts een brief met het resultaat.

Waarom is vroegtijdige opsporing van borstkanker zo belangrijk?

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. De oorzaken ervan zijn nog onbekend. Als borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, bestaat er een veel hogere kans op genezing en is het bovendien dikwijls niet nodig een totale borstamputatie uit te voeren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met een screeningsmammografie toelaat om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een gezwelletje gevonden worden lang voor je het kan voelen.

Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker kan je terecht bij het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160 of op de website www.bevolkingsonderzoek.be

Richtlijnen Covid-19

We willen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker op een veilige manier heropstarten in de mammobiel van de Universiteit Antwerpen.

Algemeen

 • Iedereen die aanwezig is in de mammobiel draagt een mondmasker.
 • Alle ruimtes (wachtzaal, kleedkamers, onderzoeksruimte) worden regelmatig verlucht.

Bezoekers

 • Het onderzoek kan alleen doorgaan indien de vrouw een mondmasker draagt (liefst zelf mee te brengen).
 • Vrouwen die symptomen van COVID-19 vertonen, dienen contact op te nemen met hun huisarts en worden niet toegelaten tot de mammobiel. Zij kunnen een nieuwe afspraak maken bij het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160.
 • Begeleiders zijn niet toegelaten. Als begeleiding noodzakelijk is, is dit maximaal 1 begeleider per patiënt.
 • Vrouwen moeten buiten wachten op 1,5 meter afstand van elkaar.

Onthaal en wachtzaal

 • De balie is voorzien van een plexischerm.
 • Iedere vrouw (en eventuele begeleider) moet de handen ontsmetten met alcoholgel bij het betreden van de mammobiel.
 • Er worden maximaal 2 vrouwen gelijktijdig toegelaten in de mammobiel: 1 in de onderzoeksruimte en 1 in de kleedkamer.
 • Folders en tijdschriften zijn verwijderd.

Tijdens het onderzoek

 • Voor en na elke mammografie zal de verpleegkundige de handen ontsmetten met alcoholgel of wassen met water en zeep.
 • De verpleegkundige draagt een chirurgisch mondmasker en spatbril of face shield tijdens het nemen van de mammografie.
 • De verpleegkundige wisselt dagelijks van werkkledij en schort.

Ontsmetting en reiniging

 • Na elk onderzoek wordt het medische toestel gedesinfecteerd.
 • Deurklinken, kleedkamers, balie en zitplaatsen worden meermaals per dag gedesinfecteerd.
 • Alle ruimtes en de vloer worden dagelijks gereinigd.

Met deze richtlijnen voldoen wij aan de minimale vereisten die het Centrum voor Kankeropsporing stelt om als mammografische eenheid actief te mogen zijn tijdens de corona epidemie.