Speelbossen

Kinderen en jeugdbewegingen willen spelen in het bos en ze doen het ook, want bossen zijn magisch, groots, woest en spannend! Maar volgens de wetgeving zijn onze Vlaamse bossen enkel toegankelijk op de boswegen. Voor sluipspelen, kampen bouwen, kastanjes rapen, takgevechten en nog veel meer plezier zijn kinderen aangewezen op afspraken met de boseigenaar of... op speelzones in de bossen. In speelzones mag je wél volop spelen zonder dat je op de boswegen hoeft te blijven.

De voordelen van een speelzone

Een speelbos is een populaire term voor speelzone. Een speelzone is een (deel van een) bos of natuurgebied, dat permanent of gedurende een vaste periode toegankelijk is voor min-18-jarigen en hun begeleiding en voor het jeugdwerk.

De erkenning van een (deel van een) bos als speelzone heeft vele voordelen, voor alle partijen:

  • De jeugd krijgt meer zekerheid over de langdurige openstelling van het bos als speelbos
  • De eigenaar is gratis verzekerd voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid indien er zich in het speelbos een ongeval zou voordoen
  • Een privé-boseigenaar krijgt subsidies voor het openstellen van zijn bos als speelbos

Locaties speelbossen in Retie

  • Speelbos Buizerstraat / Gemeentestraat
  • Speelbos Duinkerken en Zavelstraat
  • Speelbos Geenend, in de buurt van Chirojongens Sint-Martinus
  • Speelbos provinciaal groendomein Prinsenpark