Kadervorming

Veel jongeren, al dan niet aangesloten bij een vereniging, volgen geregeld of sporadisch cursussen. Deze cursussen zijn meestal niet gratis.

Vanuit het lokale jeugdbeleidsplan kan je hier een tegemoetkoming voor krijgen. Dit kan via het formulier kadervorming.

De cursist kan tot tachtig procent van het totaalbedrag terugkrijgen van de gemeente wanneer hij deel uitmaakt van een Retiese (jeugd)vereniging. Wanneer je op eigen initiatief wil bijscholen, krijg je maximaal de helft van het betaalde bedrag terug.

Het totale subsidiebedrag kan in beide gevallen niet hoger zijn dan 75 euro.