Kerk en Retabel van Sint-Job

De neogotische Sint-Jobkerk is een overwegend bakstenen gebedshuis, gebouwd tijdens het derde kwartaal van de 19e eeuw.
De bouw van deze kerk was een logisch gevolg van het feit dat het gehucht Schoonbroek in 1842 een autonome parochie werd.

De fraaiste kunstschat is ongetwijfeld het retabel van Sint-Job. (ca. 1530). Het levensverhaal van Job is voorgesteld door middel van zes halfreliëfs en twee geschilderde zijluiken met telkens vijf taferelen.
Dit waardevol Antwerps retabel is bekroond met een beeld van Sint-Job.

Buiten de erediensten is de kerk doorgaans gesloten. Je kan het interieur echter steeds bezoeken als je eerst contact opneemt met:

  • Leo Wens, T 014 37 74 51 (bezichtigen kerk en retabel)

Meer informatie over het retabel vind je op https://www.kerknet.be/parochie-st-job-retie/contact.

Adres: Sint-Jobkerk, Kerkplein Schoonbroek