Brandveiligheid

Toelichting politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen van en bestrijden van brand:

- tijdens publiek toegankelijke evenementen

- in publiek toegankelijke lokalen

Publiek toegankelijke evenementen

Brandweer zone Kempen bekijkt welke operationele en preventiemaatregelen nodig zijn voor de evenementen die op haar grondgebied georganiseerd worden. Elk evenement, groot of klein, heeft zijn specifieke risico's.

In de bijgevoegde folder komen volgende onderdelen aan bod:

 • Wat zijn evenementen?
 • Melding
 • Hoe gaat het dan verder?
 • Inplanting
 • Toegangsweg
 • Veiligheidseisen inzake materialen gebruikt voor de opbouw van tijdelijke constructies
 • Veiligheidseisen inzake de evacuatie van de tent(en) en evenemententerrein
 • Blusmiddelen
 • Elektrische installaties
 • Gashouders, bak- en braadinstallaties en verwarmingsinstallaties

Publiek toegankelijke lokalen

In de bijgevoegde folder komen volgende onderdelen aan bod:

 • Wat is een Publiek Toegankelijke Inrichting (PTI)?
 • Melding
 • Besluiten controlebezoek
 • Capaciteitsbepaling
 • Voorschriften voor sommige bouwelementen, compartimentering
 • Aantal uitgangen en nooduitgangen
 • Verwarming en brandstof
 • Blusmiddelen
 • Controles van de technische installaties
 • Risicoanalyse

Meer info nodig?

Contacteer de preventiedienst via E preventie@brandweerzonekempen.be, T 014 56 66 30. Of raadpleeg het webportaal Preventie en het 'Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke evenementen' op: www.brandweerzonekempen.be.

Brandweer zone Kempen
Stelenseweg 92
2440 Geel