Provinciaal Groendomein Prinsenpark

Ben je op zoek naar een plek natuurschoon waar je volop kunt ontspannen en genieten, dan kun je terecht in het Prinsenpark! Het domein is de ideale plaats om te wandelen, joggen of om enkele prachtige dieren in de bossen te observeren.

Het Prinsenpark is een uitgestrekt domein dat geschiedenis, rust en schoonheid uitstraalt. Het is alle dagen vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Er zijn aangepaste toiletten en een ruime parkeergelegenheid aan de ingang van het domein.

Groene oase van 215 ha

Het Prinsenpark is een prachtig domein van 215 ha in de Antwerpse Kempen waar je je meteen zal thuis voelen.
Het is een groene oase met bossen, weilanden en waterpartijen. De heidegebiedjes herinneren aan de tijd toen de boeren hier hun schapen lieten grazen.

Je kunt er deelnemen aan geleide wandelingen, verrassende activiteiten en leuke evenementen. Je kunt ook een begeleide wandeling voor jouw gezelschap aanvragen.

Een vleugje geschiedenis

Retiese Aart, Park van Retie, Prinsenpark… achter al deze benamingen schuilt een roemrijk verleden. Tot in de helft van de 19e eeuw bestond de Kempen vooral uit een onmetelijke heide. Deze woeste gronden, toen ‘De Aart’ genoemd, werden door de inwoners gebruikt om hun vee te hoeden. Ze gebruikten de heideplaggen als strooisellaag in de stallen en staken heizoden en turf als brandstof. Op een aantal panoramapunten kun je de uitgestrektheid van het gebied nog herkennen in het landschap.
Rond 1840 werd getracht de woeste gronden vruchtbaar te maken. De ‘Retiese Aart’ werd grotendeels verworven door Koning Leopold I. Later werd het domein door de Graaf van Vlaanderen aanzienlijk uitgebreid tot 4 550 hectaren. Een uitgebreid net van toevoergrachten werd aangelegd voor de bevloeiing van het park en de bevoorrading van de vijvers. Het park werd in 1972 eigendom van de provincie Antwerpen.
Het centrale deel van het domein met zijn kronkelige wegen en indrukwekkende bomen werd aangelegd met de bedoeling hier een kasteel te bouwen. Het kasteel is er echter nooit gekomen. De naam ‘Retiese Aart’ werd in die tijd meer en meer vervangen door ‘Park van Retie’.

Het park beschikt over enkele vijvers, die een unieke meerwaarde aan het domein geven. Deze worden door een grachtensysteem gevoed met kalkrijk water uit het Kempens kanaal. De waterstand wordt zo geregeld dat er tijdens de vogeltrekperioden hier en daar slikplaatsen ontstaan waar je talrijke vogels kan waarnemen. Naast deze vijvers zorgen de weiden aan de rand van het domein voor enkele mooie vergezichten. Kortom, het Prinsenpark is een gebied dat geschiedenis, rust en schoonheid uitstraalt: de ideale combinatie voor een ontspannende dag in de natuur.

Contact

Kastelsedijk 5 - 2470 Retie - T 014 37 91 74

E prinsenpark@provincieantwerpen.be - W www.prinsenpark.be