Zwemmen

De zwemvijver van het Berkenstrand is de enige plaats in Retie waar het toegelaten is om te zwemmen in openlucht.

Een aantal van de omliggende gemeenten beschikken over een gemeentelijk of stedelijk zwembad:

Ben je benieuwd naar de kwaliteit van het zwemwater?

In zwemvijvers worden er wekelijks stalen genomen. Een overzicht van de analyse van deze stalen vind je hier.

Het agentschap Zorg en Gezondheid controleert regelmatig het zwemwater via een routinematige staalname. De monstername gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de Vlarem-regelgeving en de Europese zwemwaterrichtlijn.

Mei 2018: Uit deze controle blijkt dat de actuele waterkwaliteit volgens de toetsingsnormen 'zeer goed' is (de analyserapporten kan je hieronder downloaden).

De resultaten worden aan de exploitanten bezorgd die ze duidelijk zichtbaar moeten uithangen. Dezelfde resultaten worden gepubliceerd op de website www.kwaliteitzwemwater.be, zodat de bader op elk moment de meest actuele waterkwaliteit kan raadplegen.

De resultaten van de staalnamen worden getoetst aan volgende normen:

Parameter  zeer goed  aanvaardbaar  slecht
Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100ml) <= 400 <=700 >700
Escherichia coli (E.C.) (kve/100ml) <= 1000 <= 2000 >2000

 

Resultaat: Aanvaardbaar

Zwemmen/waterrecreatie wordt ontraden voor kleine kinderen, ouderen en personen met een gedaalde weerstand. Iedere uitbater van een zwemvijver (vijver die aan de Europese Commissie wordt gerapporteerd) heeft een waarschuwingsaffiche ontvangen welke in de info-kast of op een andere duidelijk zichtbare plaats moet worden uitgehangen wanneer waterrecreatie moet worden ontraden.

Recreatievijvers beschikken niet over dergelijke affiche en moeten het protocol waarop deze waarschuwingstekst werd vermeld op een duidelijk zichtbare plaats afficheren.

Resultaat: Slecht 

Bij een eerste ‘slecht’ analyseresultaat wordt zwemmen/waterrecreatie ontraden voor kleine kinderen, ouderen en personen met een gedaalde weerstand.

Indien twee opeenvolgende analyseresultaten ‘slecht’ zijn wordt het advies gegeven om een ‘zwemverbod’ of ‘recreatieverbod’ uit te vaardigen. 

De opvolging van dit advies moet gestaafd worden door een officieel document van de burgemeester. De recreanten moeten worden geïnformeerd d.m.v. een waarschuwingsbord met de vermelding ‘zwemverbod’ of ‘ recreatieverbod’ voorzien van het officiële document van de burgemeester.