Gemeentepark 't Schijf

Gemeentepark ‘t Schijf is het voormalige terrein van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde.

Retiese verenigingen hebben de weg naar dit parkje gevonden. ’t Schijf kan gratis gebruikt worden voor het organiseren van activiteiten mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Adres: Hobrugstraat