Driekoningen op 5 en 6 januari

De kalkoenen, de bubbels en het bijhorend feestgedruis zijn nog maar net verteerd of daar maken de Driekoningen alweer hun opwachting. Op 5 en 6 januari halen zowel de kinderen als de volwassenen maar al te graag hun mooiste verkleedoutfit boven voor Driekoningen.

Op 5 januari wordt in Retie centrum gezongen, op 6 januari in Schoonbroek. Driekoningen is voor veel Retienaren een echte ‘hoogdag’: overdag vooral voor de kinderen, na valavond is het de beurt aan de volwassenen.

Kinderen trekken verkleed van deur tot deur en zingen het Driekoningenlied in ruil voor een duit (of snoepje) in hun beurs. Wanneer de avond valt, nemen jongeren en volwassenen het over. Onherkenbaar dwalen ze door de Retiese straten. Aan de huizen van bekenden wordt aangebeld en krijgen ze een borrel aangeboden in afwachting van hun ontmaskering.

Naar jaarlijkse gewoonte trekt er ook een afvaardiging vanuit de Cultuurraad in het dorp op pad om geld in te zamelen voor het goede doel.

Driekoningen 2021: trek verkleed naar school

Omdat het coronavirus nog steeds circuleert, werd er een provinciaal verbod uitgevaardigd op het 'huis-aan-huis-zingen'. Bovendien geldt er voor +12-jarigen ook nog steeds een samenscholingsverbod van meer dan 4 personen en zijn de cafés gesloten.

Het gemeentebestuur laat Driekoningen echter niet zomaar voorbij gaan. Daarom roepen we op om op 5 januari (centrum) of 6 januari (Schoonbroek) verkleed naar school te gaan. Daar krijgen de kinderen een kroon die ze zelf kunnen versieren en een lekkernij.

Driekoningen, Driekoningen, geef mij 'ne nieuwen hoed; m'nen ouwen isverslete, ons moeder mag 't nie weten. Ons vader heget gèld op derooster geteld.