Een speelstraat inrichten? Vanaf nu ook in Retie!

Op straat spelen: vroeger deden we het allemaal, maar waar kan het tegenwoordig nog? Niet zo verwonderlijk ook met de doorstroom aan verkeer de dag van vandaag.

Als gemeente willen we voldoende kansen geven aan onze kinderen om buiten te spelen en te ravotten. Niet enkel in de eigen achtertuin, maar ook op straat. Daarom is het vanaf nu mogelijk om in Retie een speelstraat in te richten.

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een (deel van) openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt ingericht als speelstraat. Enkel bewoners en hulpdiensten mogen stapvoets en zeer voorzichtig in de straat rijden. Het is een buurtinitiatief dat - naast het spelen op straat - ook ontmoetingsmogelijkheden biedt voor de volwassenen.

Voorwaarden van een speelstraat

Niet alle straten kunnen tijdelijk autovrij gemaakt worden. In de straat die men als speelstraat wil inrichten, is de snelheid beperkt tot 50 km/u. De speelstraat ligt in een wijk of straat met een overheersend woonkarakter, zonder passage van doorgaand verkeer en openbaar vervoer. Ook de bereikbaarheid van omliggende straten mag niet in het gedrang komen.

Een speelstraat kan enkel ingericht worden tijdens de maanden juli en augustus en tijdens de Buitenspeeldag. Dit voor een maximumperiode van drie weken per jaar.

Het volledige reglement is onderaan deze pagina toegevoegd.

Hoe aanvragen?

Een speelstraat aanvragen kan via het digitaal loket op www.retie.be/aanvraagspeelstraat. Drie speelstraatverantwoordelijken dienen de aanvraag in. Zij zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van de hekken tijdens de speelstraaturen en zorgen voor het nodige toezicht. Bij de aanvraag wordt ook een bewonersenquĂȘte gevoegd waarin minstens 2/3 van de bewoners zich akkoord verklaart. Na goedkeuring door het schepencollege wordt het initiatief bekendgemaakt bij de betrokken buurtbewoners.

Heeft jouw buurt interesse om een speelstraat in te richten? Lees dan alle voorwaarden goed na in het reglement hieronder.