In Reties' velden: wandel en fiets langs bloeiende klaprozen

Op woensdag 30 mei 2018 werd het project 'In Reties' velden' gelanceerd. Een samenwerking tussen het gemeentebestuur, de Retiese imkersbond, Heemkring Zeven Neten en k.ERF.

23 percelen werden ingezaaid met klaprozen en een akkerbloemenmengsel ter herdenking van de 23 gesneuvelde Retiese soldaten in WOI. Bij elk bloemenveldje staat een infobord waarop de soldaat in kwestie je als het ware rechtstreeks vanuit het verleden toespreekt. Daarnaast vind je ook telkens een gedicht dat je even stil doet staan bij de gruwel van Den Grooten Oorlog.

Charter ‘Bij-vriendelijke’ gemeente

In 2014 ondertekende het gemeentebestuur het charter van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond en mag zich sindsdien een Bij-vriendelijke gemeente noemen. 

Nadien gingen enkele leden van de gemeentelijke milieuraad samen met imkers aan de slag en werkten een heus bijenplan uit. Hierin werden een reeks maatregelen opgelijst om de dramatische neergang van de bijen- en insectenpopulaties tegen te gaan. Zo wordt onder andere sinds 2015 jaarlijks gratis zaad voor wilde bloemen uitgedeeld aan de inwoners van Retie.

Klaprozen ter herdenking van WOI

Tijdens het najaar van 2017 ontstond het idee om in 2018 enkele bloemenakkers in te zaaien op braakliggende percelen. Dat voorstel werd concreet toen bleek dat het Agentschap voor Natuur en Bos gratis klaprozenzaad zou verdelen aan gemeenten ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Kempense Klaprozen

Al snel werd de link gelegd met ‘Kempense Klaprozen’, een educatief project van een Geelse school met de steun van erfgoedcel k.ERF.

Hieruit bleek dat 23 Retiese soldaten sneuvelden tijdens Den Grooten Oorlog. Zo werd het ambitieuze plan opgevat om op zoek te gaan naar 23 percelen in Retie, waarbij ieder perceel, zij het symbolisch, wordt gelinkt aan een gesneuvelde soldaat. Ook heemkundige kring Zeven Neten sprong bij op de kar en ook enkele lokale dichters – die eerder al woordparels op papier zetten met de Eerste Wereldoorlog als onderwerp – werden bij het project betrokken.

De dienst Vrije Tijd stippelde enkele wandel- en fietsroutes uit en bundelde deze in een mooie brochure. Zo kan je deze zomer dus langs 23 mooie bloemenakkers wandelen of fietsen en je daarbij laten trakteren op een prachtig gedicht en een verhaal van een gesneuvelde soldaat die je rechtstreeks vanuit het verleden toespreekt.

Hierdoor wordt Den Grooten Oorlog, die 100 jaar geleden eindigde, plots akelig tastbaar.

Op woensdag 30 mei 2018 werden de percelen en de routes officieel geopend.

Dit in aanwezigheid van het gemeentebestuur, heemkundige kring Zeven Neten, Imkersgilde
Sint-Ambrosius Retie, dichter Paul Vincent en zijn leerlingen van het 3e leerjaar van Trapop.

Na de voorstelling kregen de schoolkinderen een woordje uitleg in het lokaal van de imkers over de wondere wereld van de bij.