Sint-Martinuskerk

De huidige kerk is gebouwd in 1872 in neogotische spitsbogenstijl volgens plannen van architect Pieter Jozef Taeymans. Het is een mooi en ruim gebouw met drie beuken in de vorm van een Latijns kruis. In 1969 onderging het interieur van de kerk een grondige wijziging. De gotische polychromie werd vervangen door een monochrome schildering van muren en gewelven. Het hoofdaltaar, de zijaltaren, de kruisweg en de meeste heiligenbeelden werden verwijderd. Ook de preekstoel en de gesculpteerde communiebank verdwenen.

De zestig meter hoge toren dateert uit de 15e eeuw. In de toren hangen drie bronzen klokken. Twee ervan werden pas in 1962 geplaatst ter vervanging van de twee grote klokken die door de Duitse bezetter in augustus 1943 uit de toren gehaald en weggevoerd werden naar Duitsland.

Het hoogzaal is voorzien van een prachtige houten bekleding in Louis XVI-stijl, afkomstig uit de priorij van Corsendonk, die in 1784 op bevel van Jozef II werd opgeheven. De kerk bezit ook twee biechtstoelen in Louis XVI-stijl, eveneens afkomstig van de priorij van Corsendonk. De doopvont dateert uit de 18e eeuw. De gevel en de glasramen van de kerk werden in 1997 volledig gerestaureerd.

Adres: Markt