Gemeentelijk subsidiereglement 'Duurzame evenementen'

Onder de hierna vermelde voorwaarden kan een subsidie worden verleend aan evenementen die inspanningen doen om hun evenement duurzamer te maken. Dit reglement kadert inhoudelijk in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. Erkende Retiese organisaties die geen werkingssubsidie ontvangen, komen in aanmerking voor subsidie in het kader van dit reglement. Erkende Retiese organisaties die wel een werkingssubsidie ontvangen, komen enkel in aanmerking voor de mini-subsidie.

De exacte voorwaarden vind je terug in het bijgevoegde reglement.

Aanvragen moeten voor 30 oktober ingediend worden indien de organisatie plaats vindt tussen 1 januari en 31 juli volgende op deze indiendatum en voor 31 mei indien de organisatie plaats vindt tussen 1 augustus en 31 december volgend op deze indiendatum. Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020 kunnen aanvragen ingediend worden tot twee weken voor de start van het evenement.

AANVRAAG:
De aanvraag kan digitaal of via onderstaande formulieren.