Online preventieplatform BIBOPP

Leef je gezondste leven dankzij het Kempens pilootproject BIBOPP

Je probeert meer te bewegen. Wat gezonder te eten. Te stoppen met roken, misschien? Maar als je het alleen moet doen, is het lastig. Kempenaars krijgen vanaf nu een extra duwtje in de rug dankzij het gratis online gezondheidsplatform BIBOPP (‘Burgers in Beweging met een Online PreventiePlatform').
Het is een hulpmiddel om je levensstijl te verbeteren en je risico op ziekte te verminderen. Op basis van een vragenlijst (de Gezondheidsgids) krijg je een persoonlijk advies met een actieplan vol activiteiten in jouw buurt. Bovendien beslis jij zelf met wie je jouw gegevens deelt: met je huisarts of voor wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers van VITO, zorgproeftuin LiCalab (Thomas More) en artsen van de huisartsenvereniging Domus Medica slaan de handen in elkaar en ontwikkelen het online gezondheidsplatform BIBOPP. BIBOPP maakt mensen bewust van het belang van preventie en gezondheid. Inzichten in levensstijl en het risico op bepaalde ziekten bepalen in sterke mate de toekomstige gezondheid. BIBOPP biedt dat inzicht door verschillende hulpmiddelen vrijblijvend en gratis aan te bieden: de Gezondheidsgids met gezondheidsadviezen, een lokaal actieplan met activiteiten in de eigen buurt en zelfs een inschatting van de impact van corona op jouw gezondheid. Bovendien helpt een chatbot je verder op weg met allerlei vragen. Véél gezondheid op één plaats.

De Gezondheidsgids van Domus Medica

De Gezondheidsgids is een hulpmiddel om je risico op ziekten te verminderen en je levensstijl te verbeteren. Huisartsen gebruiken het al langer in de praktijk maar op het gezondheidsplatform BIBOPP is de Gezondheidsgids vanaf nu online beschikbaar voor iedereen. De Gezondheidsgids stelt vragen over je gezondheid zoals “rook je?”, “komt er darmkanker voor in je familie?” of “ben je hartpatiënt?”. Op basis van jouw antwoorden geeft de Gezondheidsgids een persoonlijk advies gebaseerd op betrouwbare wetenschappelijke feiten. De Gezondheidsgids geeft je de mogelijkheid om zelf je eigen gezondheid mee op te volgen. Bovendien is het mogelijk om je resultaten te delen met jouw huisarts en zo je gezondheid verder op te volgen. De Gezondheidsgids is het startpunt van het gezondheidsplatform BIBOPP. Op basis van je advies krijg je toegang tot specifieke activiteiten in je buurt, een persoonlijke score van de impact van corona op jouw gezondheid en gepersonaliseerde gesprekken met een chatbot.

Het persoonlijk actieplan: alleen of in groep

Op basis van je antwoorden in de Gezondheidsgids, krijg je een actieplan dat je vertelt hoe je jouw gezondheid verbetert met activiteiten in jouw buurt. Denk aan wandelroutes, trainingen in clubverband, kooklessen maar ook gespecialiseerde, lokale hulpverleners zoals tabacologen of beweegcoaches. Je hoeft het niet alleen te doen: spreek gerust een buurman, familie of vrienden aan. Een primeur in de Kempen en later in héél Vlaanderen!

BIBOPP en corona

Naast een persoonlijk actieplan, zorgen de resultaten uit de Gezondheidsgids voor een score van de impact van corona op jouw gezondheid. De score houdt rekening met eventuele ziekten, de manier waarop je de maatregelen volgt en de verspreiding van het virus in jouw buurt.

Daarnaast beschikt BIBOPP over een chatbot: een geautomatiseerde gesprekspartner. De chatbot helpt je met de zoektocht naar een geschikte activiteit, geeft meer uitleg over de coronavaccinaties en motiveert je om ook tijdens corona aandacht te schenken aan je gezondheid.

We Are: baas over je eigen gezondheidsgegevens

De beveiliging van de gegevens is uiterst belangrijk. Daarom maken we gebruik van een dataplatform We Are, beheerd door de burger zelf en gebaseerd op Solid-technologie. We Are werkt met een persoonlijke datakluis die je persoonlijke data opslaat en waarvan enkel jij de sleutel hebt! Het verschil met de huidige aanpak is dat elk individu zelf de controle heeft over zijn eigen kluisje met gegevens: ieder beslist voor zich wie welke data kan én mag gebruiken. We Are kan bijdragen aan een heuse datarevolutie, waarbij iedereen bewuster met data omgaat en er op die manier meer data en meer innovatieve data-applicaties de samenleving ten goede komen.

Leef je gezondste leven! Zet vandaag de eerste stap en beantwoord de vragen op www.bibopp.be

Meer weten?

Surf naar www.bibopp.be, neem telefonisch contact op via het nummer 014 33 50 77 of stel je vraag via e-mail naar info@bibopp.be