Attesten voor jeugdwerk

Jongeren kunnen een kadervormingstraject bij een jeugdvereniging volgen voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een begeleide stage. Wanneer de jongere het hele traject met succes beëindigt, krijgt hij of zij een attest.

Voorwaarden

Het kadervormingstraject moet gevolgd worden bij jeugdwerkverenigingen die een erkenning hebben om kadervorming aan te bieden.

Procedure

Op kavo.vlaanderen.be staat een overzicht van alle trajecten die de komende maanden worden georganiseerd. Jongeren die een attest willen behalen, kunnen zich registreren en het verloop van hun traject raadplegen.

Inschrijven voor een traject kan niet in de KAVO-tool, dat moet bij de verenigingen zelf.