JAAM JAAM Nepal VZW

JAAM JAAM Nepal vzw is een organisatie van 6 vrienden en hun partners, die na een eerste kennismaking met het land en zijn bevolking in 1998, actief is op het gebied van hulpverlening.

Vanaf 1999 hebben we eerst enkele privé-initiatieven gesteund in Nepal om vanaf 2000 meer gestructureerd samen te werken met lokale organisaties.

Zonder tussenkomst van andere partijen werken we rechtstreeks samen met de lokale bevolking waarvan we onze contactpersonen tot onze persoonlijke vriendenkring mogen rekenen.

Het voorstel van een project komt vanuit de gemeenschap die zorgt voor een gedeelte van het budget en de uitwerking ervan, het overige budget wordt door ons voorzien.

Onze contactpersonen zorgen voor de follow-up van de projecten en geven ons rechtstreeks feedback. Op regelmatige basis bezoeken we de verschillende projecten.

JAAM JAAM Nepal heeft door de Covid-pandemie zijn acties aangepast in 2020.

Nepal wordt sterk getroffen door de pandemie aangezien toerisme een belangrijke bron van inkomsten is voor velen. Veel Nepalezen die in India tewerkgesteld zijn, zijn ziek naar huis teruggekeerd en hebben zo de pandemie in eigen land versterkt.

Ook de scholen werden door de overheid gesloten. Bovendien zijn ze niet in de mogelijkheid om online les te geven wegens gebrek aan internetaansluitingen.

Momenteel is er nog steeds een belangrijke lockdown waardoor slechts een beperkt aantal projecten mogelijk zijn:

  • De opleiding in de nieuwe materniteit in Sarangkot door een delegatie vanuit het ziekenhuis van Herentals werd opgeschort tot 2021.
  • Vermits dagloners, dragers, gidsen, … sedert 6 maanden werkloos zijn werden er voedselpakketten uitgedeeld in Sarangkot.
  • Ons nieuwste waterproject in Dhading werd vorige week opgestart.

Voorlopig weten we nog niet wanneer we eigen acties, optredens en/of voorstellingen kunnen programmeren maar alle steun blijft ook in deze moeilijke tijden zeer belangrijk.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

  • SDG 3: Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden
  • SDG 4: Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen
  • SDG 6: Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik

Meer info of steunen

www.jaamnaamnepal.org

E jaamjaamnepal@gmail.com

Facebook

Contact 

Geert Heymans