Jeugdsportnet Kasterlee-Dessel-Retie

Jeugdsportnet KDR is een samenwerking tussen de gemeenten Kasterlee, Dessel en Retie met als doel de sportclubs met jeugdwerking te ondersteunen en de kwaliteit van jeugdtrainers en -begeleiders te verbeteren.

De interlokale vereniging 'Kwaliteit in de jeugdsport' beoogt een duurzame kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren met accent op ethische waarden en samenwerking, en het verhogen van het aantal gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

Jeugdsportnet KDR zorgt voor ondersteuning van deze sportclubs door op lokaal niveau opleidingen e.d. te voorzien.

Contact

Jeugdsportnet Kasterlee-Dessel-Retie
Jan Cuypers - Coördinator
T 0479 58 25 62
E info@jeugdsportnetkdr.be
W www.jeugdsportnetkdr.be