Omgevingsfonds Schoonbroek

Waarover gaat het?

Hebt u een idee voor een project dat de woon- en leefkwaliteit in Schoonbroek (Retie) en omgeving helpt verbeteren? 

Het nieuwe Omgevingsfonds Schoonbroek wil initiatieven van inwoners en organisaties ondersteunen die op een duurzame manier de buurt en het landschap willen versterken en die een positieve impact hebben op de veerkracht van de samenleving in het woongebied rond het windturbineproject Retie E34.

Een project moet beantwoorden aan minstens twee van volgende criteria

  • verfraaiing van het landschap
  • ten goede komen aan de leefbaarheid van de omgeving
  • inzetten op vergroening en verduurzaming van het energieverbruik in het woongebied

Voorbeelden van projecten

  • Projecten zoals ze geïdentificeerd worden in het kader van Veerkrachtige dorpen
  • Aanleg en onderhoud van buurtwegen
  • Aanleg en onderhoud van groen in de nabijheid van het windturbineproject
  • Verfraaiing van de dorpskern met groen en of speelinfrastructuur
  • Studies over en investeringen in energiebesparende maatregelen
  • Studies over en investeringen in hernieuwbare energie
  • Studies over en investeringen in duurzame mobiliteit

Deze voorbeelden vormen een illustratie. Indieners moeten zich niet beperken tot deze voorbeelden.

Via de pagina van de Koning Boudewijnstichting kan u nu een voorstel indienen. Lees aandachtig de selectiecriteria alvorens een project in te dienen.

Voor wie?

• Individuen, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen, ouderraden…

• Gemeenten, overheden, gemeentelijke adviesraden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mogen wel partner zijn, maar geen indiener.

• Indieners moeten ouder zijn dan 18 jaar

• Commerciële organisaties kunnen geen project indienen

Meer info is terug te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting.