Werkingssubsidie amateurkunstenverenigingen

Amateurkunstenverenigingen die erkend zijn volgens het reglement 'erkenning Retiese verenigingen' komenĀ in aanmerking voor een werkingssubsidie als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.