Verenigingenplatform

Het Verenigingenplatform is de opvolger van verschillende sectorale adviesraden en staat open voor alle (bestuurs)leden van Retiese verenigingen. We werken dus niet met vooraf bepaalde vertegenwoordigers.

Op het programma komen o.a. interessante sprekers, verrassende werksessies en verse beleidsinformatie aan bod. Uiteraard is er achteraf ook tijd om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen bij een afsluitend drankje.

Als de agendapunten je interesseren, ben je welkom op het Verenigingenplatform. De data worden telkens een aantal weken van tevoren aangekondigd.

Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten van het Verenigingenplatform? Bezorg je contactgegevens aan de dienst Vrije Tijd en je ontvangt alle uitnodigingen en verslagen.