Affichering op gemeentelijke aankondigingsborden

Het affichereglement in mensentaal

 • De affiches worden enkel aangebracht op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, m.a.w. de gemeentelijke aankondigingsborden. Wanneer hiertegen gezondigd wordt, kan een administratieve boete geheven worden, en moet de overtreder de zaken in orde brengen.
 • Het is verboden te flyeren.
 • De gemeente voorziet de aankondigingsborden op strategische plaatsen, die enkel dienen om activiteiten aan te kondigen.
 • De aankondiging kan op 2 manieren gebeuren:
  • Met affiches: 1 A0 affiche in staand formaat of 2 affiches A1 liggend formaat die achter plexiglas in het voorziene raster geplaatst worden.
   Let op: een gedeelte van de zijkant van de affiches valt weg bij de plaatsing, dus hou er rekening mee dat de affiche niet tot aan de zijkant is bedrukt.
  • Met eigen panelen: de gebruikte panelen hebben formaat A0 en de materialen zijn forex of plexiglas. De maximale dikte van de aangeleverde panelen bedraagt 3 mm.
   Let op:
  • Borden met andere afmetingen worden vanuit veiligheidsoverwegingen niet geplaatst!
  • Plak geen affiches op de panelen - op die manier wordt de maximale dikte overschreden en kunnen ze niet meer in de voorziene rasters geplaatst worden

   LET OP: het is heel belangrijk dat de borden/panelen in het correcte formaat (A0) aangeleverd worden. Zo niet, kunnen deze niet bevestigd worden in de gemeentelijke aankondigingsborden.

 • Indien je de gemeentelijke afficheborden wenst te gebruiken, doe je een aanvraag via het evenementenloket of de dienst Vrije Tijd, E vrijetijd@retie.be.
 • Panelen worden rechtstreeks afgeleverd op de gemeentelijke werkplaats in de Veldenstraat. Affiches worden binnengebracht bij de dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis.
 • De panelen/affiches worden door de gemeentelijke diensten geplaatst, ten vroegste 4 weken voor de manifestatie.
 • Volgende activiteiten kunnen aangekondigd worden:
  • Activiteiten met een cultureel, sportief of (re)creatief karakter. Deze zijn niet in strijd met de openbare zeden.
 • Bij overtreding van het reglement kan er een boete gegeven worden van maximaal 250,00 EUR en kan vervolgens de vereniging (tijdelijk) uitgesloten worden van aankondiging.
 • Er staan 5 afficheborden in Retie op volgende locaties: Provinciebaan, Geelsebaan, Molsebaan, Hulselstraat, Kasteelstraat.

Een aanvraag dien je te richten aan de dienst Vrije Tijd via het aanvraagformulier voor evenementen.