Registreren, inschrijven en betalen via i-Active

Onze gemeente maakt gebruik van het i-Activeplatform voor de voor- en naschoolse opvang, de opvang op schoolvrije dagen, tijdens vakanties en alle activiteiten vanuit de dienst Vrije Tijd. 

Eenmaal geregistreerd, kan je gebruik van alle bovenstaande diensten op dit platform. 

1. Ben je al geregistreerd in i-Active?

Prima! Jij hebt nu een kinddossier en kan beginnen snuisteren in de kalender van i-Active

Inschrijven is noodzakelijk voor de activiteiten vanuit de dienst Vrije Tijd en de opvang tijdens vakanties, woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen. Indien je gebruik wenst te maken van de voor- en naschoolse opvang is het voldoende om je te registreren. Vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. 

Betalen voor de diensten in i-Active

Voor- en naschoolse opvang en speelpleinwerking Kei-Tof!

Je kind wordt in de opvang geregistreerd. Ouders ontvangen nadien een factuur op basis van aanwezigheid.

Activiteiten dienst Vrije Tijd

Bij inschrijvingen voor KidZzzkompas, Omnisport, Multimove ... via i-Active moet je onmiddellijk online betalen, anders is je inschrijving niet definitief. Betalen kan door het scannen van de qr-code met je Bancontact-app ofwel met je bankkaart en kaartlezer.

Kan je niet online betalen? Schrijf dan rechtstreeks in bij de dienst Vrije Tijd. Je dient wel over een i-Active account te beschikken!

2. Broer of zus in i-Active maar jij nog niet?

Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd. Bezorg jouw gegevens (naam, adres, rijksregisternummer) en de medewerkers voegen je toe in het systeem.

3. Nog niet geregistreerd?

Maak dan een account aan via retie.i-active.be.