Kermissen

Retie heeft een rijke kermistraditie. Naast de twee grote kermissen in het centrum, zijn er nog wijkkermissen in de vele gehuchten. Maar liefst 6 buurtkermissen vinden tijdens de zomermaanden in onze gemeente plaats. Elk gehucht heeft wel zijn eigen kermiscomité dat instaat voor de organisatie ervan. Deze buurtkermissen zorgen vaak voor een groot samenhorigheidsgevoel in de straat, wijk of gehucht.

Data kermissen

Centrum:
3e maandag van maart en de zondag ervoor (jaarmarkt)

Kinschot:
Hemelvaartsdag, de dag ervoor en de zaterdag erna 

Schoonbroek Leeft!:
10 mei of zondag erna

Hodonk:
1e weekend van juli; vier dagen beginnend op vrijdag 

Looiend:
2e zaterdag van juli

Brand:
4e zaterdag van juli en de drie daaropvolgende dagen

Pontfort:
laatste zaterdag van augustus

Centrum:
1e zondag na 8 september en de vier daaropvolgende dagen