Impulssubsidies voor sportverenigingen met jeugdwerking

Sportclubs met jeugdwerking kunnen op basis van dit reglement subsidies bekomen voor hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

Voor het volgen van opleidingen en bijscholingen

Met deze subsidies wil het bestuur erkende sportverenigingen met jeugdwerking aanmoedigen om hun jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren erkende opleidingsdiploma’s te doen behalen en / of bijscholingen te laten volgen.

Voor het beschikken over sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren

Met deze subsidies wil het bestuur erkende sportverenigingen met jeugdwerking belonen die een kwalitatieve jeugdopleiding organiseren door de inzet van begeleiders en coördinator(en) met een erkend sportdiploma.