Eerselse bedevaart: laatste zaterdag van juni

Al sinds 1661 trekken Eerselse pelgrims naar Werbeek om Maria ter Sneeuw te eren. Behalve de pelgrims nemen ook de Eerselse gilden en Harmonie de Goede Hoop deel aan dit gebeuren. In stoet wordt het lievevrouwbeeld van de parochie Eersel meegedragen.

Deze traditie ontstond in de periode 1660 - 1670 toen de Kempen geplaagd werd door de pest. De inwoners van Eersel en Veldhoven deden een belofte om elk jaar op bedevaart naar Werbeek te gaan indien deze dorpen gespaard bleven van de besmetting.

Voor de bedevaartgangers uit Eersel is dit nog altijd een hoogtijdag. Het is heel zeldzaam dat een traditie zoveel jaren onafgebroken blijft bestaan. Elk jaar gaan er weer nieuwe pelgrims mee, het is voor deze mensen een dag van devotie en gezellig samenzijn.

Behalve de pelgrims nemen ook de Eerselse gilden en Harmonie de Goede Hoop deel aan dit gebeuren. In de stoet wordt het Onze-Lieve-Vrouwbeeld van de parochie Eersel meegedragen. Tot slot wonen de pelgrims een dienst bij in de kapel en tijdens het ontsteken van de kaars wordt het pelgrimsgebed gebeden.

Programma

10.30 u. H. Mis in de Sint-Martinuskerk van Retie

13.00 u. Serenade Harmonie De Goede Hoop en Vendelgroet Gilde van Eersel voor kerkelijke en wereldlijke overheden op plein aan gemeentehuis

13.30 u. Processie naar Werbeek

14.00 u. Bidstonde in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw van Werbeek

Om de bedevaarders met open armen te ontvangen, verzoekt VTR de horecazaken in de buurt om hun zaak tijdig te openen. Ook aan de handelaars en de buurtbewoners vragen wij om de vlaggen uit te hangen en zo de bezoekers uit Eersel een feestelijk onthaal te bezorgen.

Iedereen is welkom om de eucharistieviering bij te wonen en samen met de pelgrims te voet naar Werbeek te gaan.