Sahaya International.eu

Het coronavirus kent geen grenzen. Vanuit Sahaya.eu zijn wij dan ook erg bezorgd over de impact van Covid-19 op de arme bevolking in Tamil Nadu (Zuid-India).

De quarantaine is voor vele mensen zwaar, maar de zwaksten worden het meest getroffen. Vele dagloners hebben geen werk en dus geen inkomen. Werkloosheidssteun bestaat niet. Toch moeten zij elke dag hun gezin te eten geven. Zowel jong als oud heeft het moeilijk!

Vanuit Sahaya.eu ondersteunen we alle initiatieven die onze lokale Indische partner READ opzet in de strijd tegen Covid-19. Medewerkers van READ maken mondmaskers voor politie, hulpverleners en de bewoners in de nabije dorpen. Verder voorziet READ voedselpakketten en medicijnen voor de allerarmsten en oudere dorpsgenoten.

Met READ zorgen we voor onderwijs voor een 600-tal kleuters en lagere schoolkinderen. Deze kinderen zijn nu al 6 maanden niet meer naar school kunnen gaan, dus de leerachterstand wordt elke dag groter. De Indische overheid heeft beslist dat ouders het schoolgeld van hun kinderen niet hoeven te betalen, zowel van het huidige als het nieuwe schooljaar. Maar ook de overheid wil dit schoolgeld niet bekostigen, waardoor er geen geld is om leerkrachten te betalen en schoolgerief aan te kopen. Hierdoor kunnen de scholen niet voortbestaan en ziet de toekomst voor de kinderen er niet goed uit. We willen ervoor zorgen dat de scholen, wanneer ze binnenkort geleidelijk terug mogen openen, met extra aandacht voor hygiëne en afstand, terug kunnen functioneren en dat de leerkrachten goed onderwijs kunnen leveren aan de kinderen.

In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we voor elkaar blijven zorgen, ook over de grenzen heen, van noord naar zuid en terug!

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

  • SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen
  • SDG 4: Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen
  • SDG 6:¬†Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik

Meer info of steunen

www.sahaya.eu

Facebook

an@sahaya.eu

0498 53 22 93 

Contact

Dr. An Van Rompay