Gratis verzekering voor vrijwilligers

Lancering nieuwe gratis vrijwilligersverzekering!

 
De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering wordt gelanceerd! Vanaf 1 april 2019 vernieuwt Vlaanderen de gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen en opstartende vzw’s of vzw’s zonder personeel. De organisatie kan gratis maximum 1000 vrijwilligersuren per 12 maanden verzekeren. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel. Je aanvraag doe je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

 

Wat is er nieuw?

We hebben de polis uitgebreid, de voorwaarden aangepast en regelen alles nu via een handig digitaal loket. Let op: oude erkenningsnummers zijn niet meer geldig. Ga kijken of je in aanmerking komt en vraag vanaf 1 april je nieuwe erkenningsnummer aan op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

 

Vragen? Neem contact op via W www.vrijwilligersverzekeren.be of E verzekering@vsvw.be.

Bepaalde vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks tot 1000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden

De volgende organisaties kunnen beroep doen op de gratis verzekering:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, als
  • de vertegenwoordigers en verantwoordelijken in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • de voertaal Nederlands is
 • vzw's of stichtingen zonder betaald personeel, als
  • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
  • de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de statuten in het Nederlands zijn opgesteld.
 • vzw's of stichtingen in oprichting (en tijdens het eerste jaar van de werking), als
  • er geen personeel wordt tewerkgesteld
  • de personen die verbintenissen aangaan in naam van de VZW of stichting in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen
  • de voertaal Nederlands is
 • lokale afdelingen van koepelorganisaties, als het gaat om extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten in de Verenigde Staten, en Canada.

Meer informatie over de voorwaarden leest u in het reglement.
Meer informatie over wat er onder de verzekering valt, leest u in de polis.

Procedure

 • Als u nog geen erkenningsnummer hebt, vraag dan eerst een erkenningsnummer aan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Erkenningsnummers afgeleverd voor 1 april 2019 zijn niet meer geldig.
 • U moet minstens 48 uur op voorhand de activiteiten doorgeven aan de verzekering
 • Na een schadegeval doet u een schadeaangifte bij de verzekeraar. Klik daarvoor in het loket op de knop 'schade aangeven' naast de aangegeven activiteit.

Bedrag

De verzekering is gratis.