Gratis verzekering voor vrijwilligers

Lancering nieuwe gratis vrijwilligersverzekering!

 
De nieuwe gratis vrijwilligersverzekering wordt gelanceerd! Vanaf 1 april 2019 vernieuwt Vlaanderen de gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen en opstartende vzw’s of vzw’s zonder personeel. De organisatie kan gratis maximum 1000 vrijwilligersuren per 12 maanden verzekeren. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel. Je aanvraag doe je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

 

Wat is er nieuw?

We hebben de polis uitgebreid, de voorwaarden aangepast en regelen alles nu via een handig digitaal loket. Let op: oude erkenningsnummers zijn niet meer geldig. Ga kijken of je in aanmerking komt en vraag vanaf 1 april je nieuwe erkenningsnummer aan op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

 

Vragen? Neem contact op via W www.vrijwilligersverzekeren.be of E verzekering@vsvw.be.

De meest kwetsbare vrijwilligersorganisaties kunnen zich aansluiten bij de gratis vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Zo kan een organisatie per jaar maximaal 1.000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De verzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden

De volgende organisaties kunnen een beroep doen op de gratis verzekering:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, als
  • de personen die optreden als vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • ze niet verbonden zijn aan een koepelorganisatie (hetzij een publiekrechtelijke rechtspersoon, hetzij een privaatrechtelijke rechtspersoon) op vlak van doel of operationele werking
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als lokale afdeling van een koepelorganisatie
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als een deelwerking binnen een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon
  • ze geen samenwerking zijn tussen verschillende entiteiten die een nieuwe, aparte of onderscheiden activiteit opzetten waarvan minstens één van de entiteiten niet in aanmerking komt voor de gratis verzekering voor vrijwilligers (GVVW).
 • vzw’s of stichtingen, als
  • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • en de zetel is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Meer informatie over de voorwaarden leest u in het reglement.

Meer informatie over wat er onder de verzekering valt, leest u in de polis.

Procedure

Bedrag

Financieel voordeel

De verzekering is gratis.

Regelgeving

Decreet van 23 juni 2023 over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2023 over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.