Subsidies voor kwaliteit in de Retiese sportclubs

Indien jouw vereniging in aanmerking wenst te komen voor gemeentelijke subsidies, dien je tijdig een aanvraagdossier in te dienen dat volgende elementen bevat: 

  • Ingevuld aanvraagformulier.
    Hieronder kan je het aanvraagformulier downloaden. Je kunt het digitaal invullen en bezorgen aan de Sportdienst, of versturen via E vrijetijd@retie.be.
  • Alle bewijsstukken zoals vermeld in het reglement. Ongewijzigde bewijsstukken zoals diploma’s van trainers hoeven niet opnieuw bijgevoegd te worden. Een verwijzing naar het dossier van het vorige seizoen is voldoende.

Je dient voor alle duidelijkheid het aanvraagformulier in te vullen en bewijsstukken toe te voegen met gegevens van het voorbije seizoen.

Daarnaast en bijkomend kunnen sportverenigingen in aanmerking komen voor projectsubsidies voor de organisatie van sportevenementen met een nationaal (minstens Belgisch kampioenschap) of internationaal karakter.

De opleidingskosten voor jeugdtrainers die actief zijn in Retiese sportclubs kunnen (gedeeltelijk) terugbetaald worden op basis van het reglement ‘opleidingsvorming voor jeugdsportbegeleiders’.