Subsidies voor kwaliteit in de Retiese sportclubs

Indien jouw vereniging in aanmerking wenst te komen voor gemeentelijke subsidies, dien je tijdig een aanvraagdossier in te dienen dat volgende elementen bevat: 

  • Ingevuld aanvraagformulier.
    Je kan een aanvraagformulier indienen via het e-loket. Ook onderaan vind je een formulier (excel) dat je kan invullen en bezorgen aan de dienst Vrije Tijd, E vrijetijd@retie.be. 

  • Alle bewijsstukken zoals vermeld in het reglement. Ongewijzigde bewijsstukken zoals diploma’s van trainers hoeven niet opnieuw bijgevoegd te worden. Een verwijzing naar het dossier van het vorige seizoen is voldoende.


Daarnaast en bijkomend kunnen sportverenigingen in aanmerking komen voor projectsubsidies voor de organisatie van sportevenementen met een nationaal (minstens Belgisch kampioenschap) of internationaal karakter.

De opleidingskosten voor jeugdtrainers die actief zijn in Retiese sportclubs kunnen (gedeeltelijk) terugbetaald worden op basis van het reglement ‘opleidingsvorming voor jeugdsportbegeleiders’.

Doe hier je aanvraag voor de werkingstoelage voor 2022 - 2023.