Sint-Maarten op 11 november

Vandaag is 't Sinte Mette en morgen is 't de kruk ...

Op 11 november wordt in onze gemeente niet enkel Wapenstilstand gevierd, maar 11 november is ook de feestdag van onze patroonheilige, Sint-Martinus. Tijdens de voormiddag trekken in heel wat gehuchten groepjes kinderen van deur tot deur: het Sint-Maartenlied weerklinkt in het ganse dorp en de zangertjes proberen tijdens hun tocht zoveel mogelijk kleingeld en snoep bij elkaar te sprokkelen.

's Avonds verzamelen heel wat mensen rond de verschillende Sint-Maartenvuren, die omstreeks 18.00 u. worden aangestoken. Gezelligheid troef!

Coronavirus gooit roet in het eten voor Sint-Maarten 2020

Op 11 november zullen er in onze gemeente dit jaar geen Sint-Maartenvuren ontstoken worden na overleg met de verschillende comités. Daarnaast is het nu van het allergrootste belang om de contacten zoveel mogelijk te beperken, ook tussen kinderen en jongeren.
Het coronavirus gooide ook voor deze editie van Sint-Maarten roet in het eten. Er kan bijgevolg ook geen snoeihout worden aangeleverd op de plaatsen waar normaalgezien Sint-Maartenvuren zijn.

De voorbije periode werden er heel wat verstrengde maatregelen afgekondigd en mogen er in deze periode geen evenementen of activiteiten plaatsvinden. Meer info over de geldende maatregelen vind je op www.retie.be/corona

Heel wat Sint-Maartencomités gaven in september al aan de organisatie binnen de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen dit jaar niet echt te zien zitten. In overleg met de betrokken comités is er daarom toen al beslist om de Sint-Maartenvuren dit jaar niet te laten doorgaan.

Aanleveren snoeihout

Er kan dus bijgevolg dit jaar ook geen snoeihout aangebracht worden. Wel werden tijdens de gemeenteraad van 1 oktober '20 onderstaande beslissingen genomen voor 2021:

  • Gratis aanbreng snoeihout op recyclagepark vanaf 1 januari 2021
    (snoeihout = houtige takken van loofbomen, naaldbomen en struiken met minimum een dikte van 1 cm aan het snijvlak, met een maximum diameter van 20 cm en met een maximum lengte van 2 meter. Riet, haagscheersel, bamboe of ander groenafval behoort niet tot de fractie snoeihout)
  • Vrijstelling van bladafval van laanbomen op openbaar domein van 1 oktober tot 31 december bij aanlevering op recyclagepark
  • Overig groenafval: vrijstelling tot 100 kg/jaar op recyclagepark

Contacten ook tussen kinderen en jongeren beperken

Graag wilden we deze bedelzangtraditie ook dit jaar niet zomaar laten passeren. Helaas beslist de snelle verspreiding van het coronavirus en de ongunstige situatie in onze regio er nu anders over.

Zo zijn op 27 oktober door de Vlaamse Regering strengere maatregelen afgekondigd om de sociale contacten in het verenigingsleven en de vrijetijdssfeer drastisch te beperken.

En omdat onze regio bovengemiddeld getroffen wordt, hebben de burgemeesters van Retie, Balen, Dessel en Mol beslist om de Vlaamse coronaverstrengingen ook uit te breiden naar -12-jarigenDeze richtlijnen zijn ingegaan op donderdag 29 oktober en gelden in eerste instantie t.e.m. donderdag 19 november.

Op dit moment is het dus van het allergrootste belang om de contacten per persoon zo beperkt mogelijk te houden. Aan ouders wordt momenteel ook opgeroepen om geen informele samenkomsten van kinderen uit verschillende gezinnen te organiseren.

Nadat de Sint-Maartenvuren eerder al geannuleerd werden, trekt het coronavirus dit jaar helaas ook een streep doorheen het zanggebeuren.

Hopelijk trekken onze kinderen volgend jaar op 11 november opnieuw al zingend door de straten en kan men ’s avonds de gezelligheid van een Sint-Maartenvuur opzoeken.