Sint-Maarten op 11 november

Vandaag is 't Sinte Mette en morgen is 't de kruk ...

Op 11 november wordt in onze gemeente niet enkel Wapenstilstand gevierd, maar 11 november is ook de feestdag van onze patroonheilige, Sint-Martinus. Tijdens de voormiddag trekken in heel wat gehuchten groepjes kinderen van deur tot deur: het Sint-Maartenlied weerklinkt in het ganse dorp en de zangertjes proberen tijdens hun tocht zoveel mogelijk kleingeld en snoep bij elkaar te sprokkelen.

's Avonds verzamelen heel wat mensen rond de verschillende Sint-Maartenvuren, die omstreeks 18.00 u. worden aangestoken. Gezelligheid troef!