Omgeving

De dienst Omgeving is opgesplitst in twee domeinen: ruimtelijke ordening en milieu.

De voornaamste doelstelling van de dienst Ruimtelijke Ordening is de beschikbare ruimte binnen onze gemeente op een gestructureerde manier invullen.

De dienst Milieu staat in voor het milieu- en natuurbeleid in onze gemeente. Je kan er terecht met al je vragen over afval, premies voor energiebesparende maatregelen en milieuvergunningen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?