Afvalkalender

Op het einde van het jaar worden de nieuwe afvalkalenders met de post bedeeld. Als je er geen in je brievenbus hebt gevonden, dan kan je een exemplaar verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis. Je kan hem eveneens in onderstaande bijlage raadplegen of downloaden.

Op de afvalkalender staan de ophaalrondes en voorwaarden vermeld voor de ophaling van gft, grofvuil, pmd, papier en karton, restafval en textiel.

Opgelet: Grof vuil wordt enkel opgehaald op afroep: ten laatste 3 werkdagen vóór de ophaling bel je IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft. Het grof vuil wordt gewogen.

Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.

Wie het allemaal graag ietsje makkelijker wil, kan de gratis Recycle!-app downloaden. Zo mis je geen enkele ophaling meer.

Raadpleeg hier de ophaalkalender per straat.