Afvalkalender en Recycle app

Op het einde van het jaar worden de nieuwe afvalkalenders met de post bedeeld. Als je er geen in je brievenbus hebt gevonden, dan kan je een exemplaar verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis. Je kan hem eveneens in onderstaande bijlage raadplegen of downloaden.

Op de afvalkalender staan de ophaalrondes en voorwaarden vermeld voor de ophaling van gft, grofvuil, pmd, papier en karton, restafval en textiel.

Opgelet: Grof vuil wordt enkel opgehaald op afroep: ten laatste 3 werkdagen vóór de ophaling bel je IOK Afvalbeheer op het nummer 014 53 53 52 met de melding wat je meegeeft. Het grof vuil wordt gewogen.

Bij de ophaling van grof vuil worden geen huisvuilzakken meegenomen.

Mis geen enkele ophaling met de Recycle app!

Deze gratis app, ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel in samenwerking met IOK Afvalbeheer geeft je alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in je buurt.

Zo vergeet je nooit meer je afval buiten te zetten.

De app is beschikbaar voor Android en Apple.

Uiteraard vind je deze informatie ook nog altijd terug op de gewone papieren afvalkalender en op de website van IOK want naast de inzameldagen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie.

Raadpleeg hier de ophaalkalender per straat.