Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)

Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) van Retie werd in 1996 opgemaakt door de Milieudienst van de intercommunale IOK. De delen 7 en 8 vormden het zwaartepunt van dit lijvige plan. Hierin werd een beleidsvisie uitgewerkt en mogelijke acties opgesomd.

Na 14 jaar is het GNOP aan evaluatie toe. De beleidsvisie dient afgetoetst te worden aan nieuwe wetgeving op vlak van natuur en afgestemd te worden op de huidige toestand van landschap en natuur in de gemeente. Heel wat acties uit het GNOP Retie 1996 werden uitgevoerd of zijn in uitvoering. Andere acties zullen nooit worden uitgevoerd. Na 14 jaar is de tijd rijp om een nieuwe lijst met mogelijke natuuracties op te maken.

Het document wordt als volgt opgebouwd: na een korte evaluatie van het GNOP Retie 1996 wordt de een herziene beleidsvisie opgemaakt en een nieuwe lijst van mogelijke natuuracties opgesomd. De opbouw verschilt van deze van het GNOP Retie 1996. De focus van het GNOP Retie 2010 ligt bij de lijst met mogelijke acties en hierdoor is het GNOP Retie 2010 minder een naslagwerk maar wel een handig en werkbaar document waaruit acties kunnen worden geput.