Bij-vriendelijke gemeente

Op 13 mei 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen na een oproep van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond om het charter 'Bij-vriendelijke Gemeente' te ondertekenen. Daarmee toonde het zijn engagement om van Retie een dorp te maken waar aandacht besteed wordt aan de problematiek van het dramatische verlies aan biodiversiteit, met de honingbij in het bijzonder als trieste ambassadeur. 

Kort na de ondertekening van het charter staken enkele leden van de milieuraad samen met enkele Retiese imkers de koppen bij elkaar en begonnen aan de opmaak van een bijenplan voor Retie. Het resultaat daarvan werd op 17 maart 2015 door het schepencollege goedgekeurd.

Op het internet kan je massa’s informatie terugvinden over wat er allemaal mis gaat met onze bijen, en waarom het voor iedereen belangrijk is om daar iets aan te doen. Dit filmpje vat alles heel mooi samen en duurt slechts een vijftiental minuten. Het bekijken waard dus!