RUP Retentiebekken Bempdekens

Voorliggend RUP heeft als doel een bestemmingswijziging door te voeren van ‘agrarisch gebied’ naar ‘openbaar nut’ in functie van een te voorzien retentiebekken. Dit retentiebekken is bedoeld om enerzijds hemelwater afkomstig van nieuwe ontwikkelingen op te vangen, en anderzijds om bestaande ‘wateroverlast’-problematieken in de (ruime) omgeving op te lossen.

Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 maart 2016.

 

Update: 15 maart 2018

Deze week worden nog voorbereidende werken opgestart voor het aanplanten van de groenvoorzieningen op en het rond het bekken. Tijdens de week van 20 maart 2018 starten de effectieve aanplantingswerkzaamheden.