Reties Open Ruimte Platform

“De open ruimte is van niemand en van iedereen”

Dit is tenminste zo vanuit het standpunt van de openruimtegebruiker. De eigenaar van de open ruimte denkt er vaak anders over. We kijken allemaal door een andere bril naar een veranderende open ruimte waardoor de waarneming, appreciatie en toekomstige ideeën ervoor vaak verschillend of soms zelfs tegenstrijdig zijn. Daardoor neigen we te dikwijls in de richting van het principe “ieder voor zich” en vergeten we dat een veelheid aan ideeën en expertise tot een betere open ruimte kunnen leiden.

Daarom is de gemeente gestart met het RORP, het Reties Open Ruimte Platform. Het RORP is een verzameling van lokale belanghebbenden van de open ruimte en heeft als doel om oplossingsgericht en in een positieve, constructieve sfeer verbeterpunten en ontwikkelingskansen voor de Retiese open ruimte bespreekbaar én uitvoerbaar te maken.

Dit LEADER-project, onder begeleiding van RURANT vzw, is in 2022 ten einde gelopen. Als einde van dit project werd de Retiese open ruimte in beeld gebracht door dronebeelden. Het geeft Retienaren een unieke kijk op hun eigen gemeente.