Verplichte registratie huurovereenkomst

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst te laten registreren. De registratie houdt in dat je de overeenkomst en de plaatsbeschrijving in 3 exemplaren moet voorleggen aan het kantoor Rechtszekerheid, d.i. het vroegere registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de woning of het appartement gelegen is.

Gratis registratie

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract. Hij moet dat doen binnen de 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Kosten voor een laattijdige registratie zijn altijd ten laste van de verhuurder.

Gevolgen niet-registratie

Bij huurovereenkomsten van lange termijn (9 jaar), kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding, zolang de huurovereenkomst na de termijn van 2 maanden niet is geregistreerd. De opzegging zal dan ingaan op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

Waar registreren?

Kantoor Rechtszekerheid Turnhout
Gemeentestraat 11
2300 Turnhout
T 0257 816 90 (09.00 u. tot 12.00 u.)
E rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

Je kan de huurovereenkomst ook digitaal laten registreren. Voor meer info surf naar www.myrent.be of bel je naar het contactcenter van de FOD Financiën, T 0257 257 57.