Inventarisatie van leegstand en reglement

Hoe wordt leegstand vastgesteld?

Voor de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen zal IOK zowel administratieve gegevens raadplegen als plaatsbezoeken uitvoeren en dit op basis van de indicaties voor leegstand, opgelijst in het gemeentelijk leegstandsreglement. Indien kan worden vastgesteld dat het gebouw of de woning minimaal 12 opeenvolgende maanden leegstaat, zal IOK een administratieve akte opmaken en de eigenaar(s) hiervan in kennis stellen.

Hoe kan je in beroep gaan tegen deze beslissing?

Als eigenaar heb je 30 dagen de tijd, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van dit schrijven, om beroep aan te tekenen tegen de beslissing in deze administratieve akte. Het is bijgevolg aan de eigenaar(s) om te bewijzen dat de woning of het gebouw niet leeg stond gedurende deze periode van 12 opeenvolgende maanden. Na indiening van het beroep heeft IOK 90 dagen de tijd om een beslissing te nemen omtrent het ingediende beroep en de opname van het pand in het leegstandsregister. 

Kan mijn pand geschrapt worden uit het leegstandsregister?

Bij IOK kan eveneens een schrapping uit het leegstandsregister aangevraagd worden indien je als eigenaar het bewijs levert dat het pand gedurende 6 opeenvolgende maanden in gebruik is.

Moet ik een heffing betalen?

De gemeente heeft momenteel geen heffing op leegstaande panden. Dit betekent dat je niet wordt belast op het langdurig leeg laten staan van het onroerend goed. De gemeente, en per uitzondering het Vlaamse gewest, is echter in de mogelijkheid om de komende jaren alsnog een heffing in te voeren.

Wat zijn de alternatieven?

De gemeente wenst met een actief leegstandsbeleid zoveel mogelijk leegstaande panden opnieuw op de markt te brengen. Zo kan je als eigenaar van een leegstaand pand overwegen om dit te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen, te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor …

Meer informatie omtrent bovenstaande procedure en de diverse alternatieven voor leegstand kan je vinden in de infobrochure ‘leegstand’ op www.retie.be of kan je bekomen bij de dienst Omgeving.

Meer informatie: