Richtlijnenhandboek meergezinswoningen

In 2016 werd er een 'Richtlijnenhandboek meergezinswoningen' opgemaakt door IOK. Dit richtlijnenhandboek werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2016.

Er wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle woningen, waarbij het gebruiksgenot, gezondheid, het wooncomfort en duurzaamheid centraal staan.