Ophalen restafval (DIFTAR)

Restafval wordt huis-aan-huis ingezameld. De ophaalrondes vind je terug op de afvalkalender.

Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden. Dit is alle afval dat niet afzonderlijk wordt opgehaald, de zogenaamde restfractie, afkomstig van een normale werking van een gezin. Naast het gewone huisvuil horen ook luiers, mosselschelpen, piepschuim en vuile verpakkingen hier thuis.

Gevaarlijke stoffen, scherpe voorwerpen, glas of dode dieren horen niet bij het restafval.

Het restafval wordt ook opgehaald door IOK-afvalbeheer in de grijze container via het principe van DIFTAR. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief.

DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de afvalverwerking rechtvaardig te verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om de hoeveelheid afval daadwerkelijk te beperken. Het doel van DIFTAR is immers de hoeveelheid afval verminderen.
Een gezin dat afval voorkomt en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur ontvangen. Met DIFTAR wordt iedereen nog meer verantwoordelijk voor zijn afval en kan iedereen zijn eigen afvalfactuur in de hand houden. Meer info over DIFTAR in Retie vind je hier.

Restafvalcontainer beschadigd of nieuwe container aanvragen?

Indien je een container wenst aan te vragen, dan bel je naar de gratis DIFTAR-infolijn: T 0800 97 687.

Standaard kan je kiezen tussen een restafvalcontainer van 120 of 240 liter. Ter vergelijking: een 120 liter container is het formaat van een groene gft-container. In dit volume passen 2 grote witte vuilniszakken (50 liter).

Als bij de ophaling de container beschadigd is, wordt via de DIFTAR-infolijn een afspraak gemaakt voor een herstelling of vervanging van de container. Deze herstelling of vervanging is gratis. Enkel als de DIFTAR-container door jouw toedoen onbruikbaar is geworden, wordt voor de reparatie of vervanging de werkelijke schade aangerekend.

Tarieven

Ieder gezin betaalt maandelijks een vaste kost van 2,00 EUR voor de ophaling van restafval en de algemene reinheid van de gemeente.

Daarnaast betaal je 0,26 EUR per kilogram voor je restafval.

Een kleiner formaat container (40 liter) voor restafval is alleen mogelijk voor:

  • appartementen, studio's, gesloten bebouwing, serviceflats of bejaardenwoningen.
  • woningen die meer dan 150 m van de gewone ophaalronde liggen.

Toelagen

Als je om medische redenen (incontinentie, nierdialyse thuis ...) meer restafval hebt, voorziet de gemeente Retie een toelage van 30 euro per jaar. De toelage wordt jaarlijks toegevoegd aan je DIFTAR-saldo, als je het medisch attest hiervoor binnenbrengt bij de balie op het gemeentehuis.

Gezinnen met kinderen onder 2 jaar krijgen automatisch een jaarlijkse toelage van 30,00 EUR per kind.
Meer info over deze toelagen? Bel 0800 97 687.

Opmerking

Extra zakken aanbieden kan. Meld dit altijd 2 werkdagen voor de dag van de ophaling op het nummer 0800 97 687.

Om overlast te vermijden mogen de containers ten vroegste om 19.00 u. de avond vóór de ophaling op straat gezet te worden.

Meer info

DIFTAR-infolijn, T 0800 97 687 of Afval-infolijn, T 014 53 53 53, W www.iok.be