Everzwijnen

Het everzwijn of wild varken wordt de laatste jaren vaker gesignaleerd in onze streken. Jammer genoeg brengen deze dieren soms schade aan, aan gewassen en privé-eigendommen. Ze zijn soms ook betrokken bij verkeersongevallen.

Om hun bezoek en de eventuele schade zo veel mogelijk te vermijden, kunnen preventieve maatregelen genomen worden. Het beheer van everzwijnen wordt afgestemd in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de wildbeheereenheden en de landbouw- en natuurorganisaties.

Om een goed inzicht te krijgen in de populatie everzwijnen in Retie doet het gemeentebestuur een oproep de waarneming van everzwijnen te melden via de dienst Omgeving.

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze schade berokkend aan jouw eigendom? Je kan dit melden de dienst Omgeving of rechtstreeks bij het REBO-team. REBO staat voor Regionaal Everzwijnenbeheer Ondersteuning. Dit team volgt de everzwijnen in en rond Retie op. Waarnemingen, schade, ongevallen … kan je melden via het nummer T 02 553 12 69 of E everzwijn@vlaanderen.be

Aan de landbouwers wordt gevraagd om schade door everzwijnen zowel te melden aan het gemeentebestuur als aan het aan het Agentschap voor Natuur en Bos in functie van monitoring van schade door everzwijnen. Dat kan via https://eloket.natuurenbos.be onder de rubriek ‘Fauna en Flora’. Enkel door schade te melden, kan accuraat opgetreden worden.

Meer informatie kan je hieronder downloaden.