Wettelijke verplichtingen voor de installatie van warmtepompsystemen

In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een melding of vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden.
Bij toepassing van grondwater met een pomp- en retourput als bron kan voorts sprake zijn van een heffing.

Wanneer is sprake van een vergunningsplicht?

  • Indien een voor huishoudelijke doeleinden zeer grote warmtepomp wordt toegepast (met een totale geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp van meer dan 200 kW);
  • indien grondwater (met pomp- en retourput) als warmtebron wordt toegepast; 
  • indien een verticale bodemwarmtewisselaar als bron wordt toegepast waarbij tot op een diepte van meer dan 50 meter onder het maaiveld wordt geboord; 
  • indien een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar wordt toegepast met daarin een warmtedragend medium met gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in bijlage 2B van Vlarem I.

Wanneer is sprake van een meldingsplicht?

Als er geen sprake is van een vergunningsplicht, zal vaak wel een melding moeten worden gedaan. Dit is het geval indien sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • de warmtepomp heeft een totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 5 kW; 
  • er wordt gebruik gemaakt van een verticale bodemwarmtewisselaar waarbij tot een diepte van maximaal 50 meter onder het maaiveld wordt geboord (bij een diepte van meer dan 50 meter geldt een vergunningsplicht).

Wanneer is sprake van (vrijstelling van) grondwaterheffing?

Bij toepassing van grondwater met een pomp- en retourput als bron moet in principe grondwaterheffing worden betaald, waarvoor echter onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk vrijstelling kan worden verkregen. Vrijstelling is mogelijk voor het gedeelte van het opgepompte grondwater waarvoor aangetoond kan worden dat het wordt teruggevoerd in dezelfde watervoerende laag. Meer informatie vind je in bijlage 8 van de publicatie ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’.

Bron: Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw.