Sluikstorten

Sluikstorten is uiteraard verboden. Tref je een sluikstort aan, doe dan aangifte bij de Lokale Politie of bij een van onze diensten. Als men kan achterhalen van wie het sluikstort afkomstig is, wordt er een proces-verbaal opgesteld.

Het is verboden om op een openbare plaats om het even welke voorwerpen of stoffen achter te laten of te laten wegvloeien zodat iemand erover zou kunnen struikelen of zodat de openbare plaats bevuild, beschadigd of onveilig is.

De kosten voor het opruimen van afval worden, bovenop de boete, doorgerekend aan de vervuiler (belasting op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen). Je kan de meest recente tarieven hier raadplegen.