Afval

Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt. Afval voorkom je best zoveel mogelijk. Heb je toch afval, sorteer dit dan zo goed mogelijk zodat het gerecycleerd kan worden. In Retie worden volgende afvalsoorten apart opgehaald: GFT, papier en karton, PMD, restafval en textiel. De ophaalkalender vind je hier terug.

IOK Afvalbeheer is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het containerpark.