Huis-aan-huisinzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Het groente-, fruit- en tuinafval wordt ook opgehaald door IOK-afvalbeheer in de groene GFT-container via het principe van DIFTAR.

De ophaaldata vind je terug op de ophaalkalender.

Voor GFT is er enkel een 120 liter container mogelijk. Indien je wilt, kan je een tweede GFT-container van 120 liter vragen. Als je 2 GFT-containers hebt, betaal je de maandelijkse vaste kost voor GFT ook 2 keer. (kijk bij tarieven)

Een kleiner formaat (40 liter) voor GFT is alleen mogelijk voor:

 • appartementen, studio’s, gesloten bebouwing, serviceflats of bejaardenwoningen.
 • woningen die meer dan 150 m van de gewone ophaalronde liggen.

GFT-container beschadigd of nieuwe container aanvragen?

Indien je een GFT-container wenst aan te vragen, dan bel je naar de gratis DIFTAR-infolijn: T 0800 97 687.

Als bij de ophaling de container beschadigd is, wordt er via de DIFTAR-infolijn een afspraak gemaakt voor een herstelling of vervanging van de container. Deze herstelling of vervanging is gratis. Enkel als de DIFTAR-container door jouw toedoen onbruikbaar is geworden (bijvoorbeeld gesmolten container door hete as), wordt voor de reparatie of vervanging de werkelijke schade aangerekend.

Meer info

DIFTAR-infolijn, T 0800 97 687 of Afval-infolijn, T 014 56 27 75, W www.iok.be
W www.vlaco.be/thuiskringlopen 

Wat mag er in de groene GFT-container? 

De volgende afvalstoffen mag je bij het GFT-afval werpen:

 • bladeren,
 • broodresten,
 • fruitafval,
 • gras,
 • groente-afval,
 • haagscheersel,
 • (kamer)planten zonder aardkluit,
 • klein tuinafval,
 • koffiedik,
 • noten en pitten,
 • onkruid,
 • papieren koffiefilter,
 • papier van keukenrol,
 • plantaardig keukenafval en etensresten,
 • schaafkrullen en zagemeel van onbehandeld hout,
 • schillen van fruit, groenten, aardappelen,
 • klein snoeiafval,
 • theezakje,
 • versnipperd snoeihout.

GFT sorteren wordt gemakkelijker: ook keukenafval mag bij GFT

In de Kempen waren we begin jaren ’90 de eersten in Vlaanderen om gft apart in te zamelen. Ook nu horen we nog tot de beste leerlingen van de klas: we hebben de laagste restafvalcijfers in Vlaanderen!

Na meer dan 25 jaar versoepelen de sorteerregels een beetje. Door de samenstelling van materialen kan voortaan meer gft in je groene container en meer afval wordt op een duurzame manier verwerkt. Vlees- en visresten waren tot op heden niet toegelaten in gft, maar nieuw onderzoek toont aan dat er geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken ervan.

 • keukenafval en etensresten (zowel plantaardig als dierlijk) ook vis- en vleesresten;
 • schaaldierresten (maar GEEN mosselschelpen, oesterschelpen …);
 • vaste zuivelproducten (kaas);
 • eieren en eierschalen;
 • mest van kleine huisdieren (cavia, konijn …).

De volgende afvalstoffen mag je NIET bij het GFT-afval werpen:

 • groot snoeihout;
 • zand;
 • mosselschelpen;
 • kattenbakvulling;
 • wegwerpluiers.

Verspreiding van plastic in het milieu beperken

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads niet meer in het gft. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen bevatten. Papieren koffiefilters mogen nog wel in het gft gesorteerd worden.

Regelmatig worden fruitstickers, plastic bloempotjes, plastic zakjes en wattenstaafjes uit het gft gehaald. Deze mogen zeker niet in het gft!

Voor thuiscomposteren blijven de sorteerregels ongewijzigd.