Grof vuil

Grof vuil is restafval dat omwille van grootte of aard niet meegegeven kan worden met de reguliere ophaling en niet meer herbruikbaar is (bv. grote hoeveelheden piepschuim, een tapijt …). Matrassen worden niet opgehaald met het grofvuil, deze kan je gratis aanleveren op het recyclagepark. Meer info: www.retie.be/matrassen

Herbruikbare goederen kan je best naar De Kringwinkel brengen of ze thuis laten ophalen.

Huis-aan-huisinzameling grof vuil

Viermaal per jaar wordt grof vuil aan huis opgehaald. De ophaalrondes vind je terug op de afvalkalender. Op andere dagen mag je geen grof vuil buiten zetten. Grof vuil wordt enkel afgehaald op afroep!

1. Bel uiterlijk 3 werkdagen voor de ophaling naar de ophaaldienst van IOK op 014 58 09 96.

2. Geef je naam, adres, telefoonnummer en wat je wil meegeven op.

3. Zet het afval ten laatste om 07.00 u. op de dag van de ophaling buiten (hoogstens de avond tevoren). Het afval moet op hanteerbare wijze worden aangeboden.

Kostprijs: 0,26 EUR/kg, aangerekend via DIFTAR-systeem.

Bij de ophaling van grof vuil worden geen vuilzakken meegenomen.

Aanleveren grof vuil via recyclagepark

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten horen niet thuis bij het grof vuil. Je kan ze wel gratis kwijt in het recyclagepark of bij een elektrohandelaar wanneer je een nieuw toestel aankoopt. Klein restafval en ontvlambare, zelfontbrandende of bijtende stoffen mag je ook niet bij het grof vuil voegen. Ook bouw- en sloopafval horen niet thuis bij het grof vuil.

Je kan ook steeds op het recyclagepark terecht met grof vuil. Het afgeleverde grof vuil wordt verrekend op basis van het gewicht. Je betaalt 0,26 EUR per kilogram. Voor toegang tot het containerpark heb je je eID nodig.