Groen- en tuinafval: snoeihout

Groenafval is een verzamelnaam voor het afval dat voortkomt uit de tuin. Je kan dit zelf
verwerken in je eigen tuin; op www.iok.be/afval/afval-voorkomen/kringlooptechnieken 
vind je hiervoor heel wat tips of je kan het naar het recyclagepark brengen.

Snoeihout

Vanaf 2021 kan je gratis snoeihout* afleveren in het recyclagepark. Voor je bezoek aan het recyclagepark moet je snoeihout en tuinafval te scheiden, ofwel moet het zo geladen zijn dat je ze ter plaatse gemakkelijk apart kunt lossen.

Wat is snoeihout?

Hieronder enkele voorwaarden waaraan je snoeihout moet voldoen om het gratis te kunnen aanleveren.
* Snoeihout =
  • Houtige takken van loofbomen, naaldbomen en struiken
  • Minimum een dikte van 1 cm aan het snijvlak
  • Maximum diameter van 20 cm
  • Maximum lengte van 2 meter
  • Riet, haagscheersel, bamboe of ander groenafval behoren niet tot de fractie snoeihout

Twijfel je waarbij je over het soort afval? Bekijk hieronder het 'afvalpaspoort groenafval'.