Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) zijn alle elektrische en elektronische toestellen die een huishouden niet langer gebruikt en wil weggooien.

Waar kan ik terecht met apparaten die ik niet langer gebruik

In de winkel/Bij uw leverancier:
AEEA < 25cm mag u steeds gratis deponeren in de blauwe inzamelboxen die u op een uitgebreid netwerk van winkelpunten vindt. Naast elektro- en doe-het-zelfzaken vindt u deze ook bij vele supermarkten. Wilt u grotere apparaten afdanken? Dit kan wanneer u een nieuw apparaat koopt. De winkelier of leverancier is verplicht op het moment van aankoop of levering een gelijkaardig af te danken toestel gratis te aanvaarden.

Let op: bij levering kunnen hier een aantal voorwaarden aan verbonden zijn. Bij aankoop kan gevraagd worden te specifiëren of u ook een apparaat afdankt. Ook indien het toestel niet op de plaats van levering staat en bijkomende hindernissen of hoogtes moeten overwonnen worden, kan de leverancier de terugname weigeren of kosten aanrekenen. 

In de kringwinkel:
Heeft u een apparaat dat (al dan niet mits kleine reparatie of reiniging), nog functioneert en nog een zekere marktwaarde heeft? Brengt dit naar een erkend kringloopcentrum. Sommige centra komen dit ook gratis bij u ophalen. De apparaten mogen geen roest of uiterlijke schade vertonen. Oude "dikke" televisieschermen met kathodestraalbuizen, of computers met niet minimaal een pentium iV-processor worden geweigerd. Zo ook koelkasten met koelmiddelen die niet langer mogen gerbuikt worden (CFK's, HCFK's). Bepaalde energielabels zijn minimaal vereist: A voor koelkasten en diepvriezers, B voor wasmachines en afwasmachines en C voor droogkasten.

In het recyclagepark:
Het recyclagepark zamelt alle huishoudelijke AEEA gratis in. AEEA mag NIET bij het ijzerschroot en wordt in verscheidene fracties ingezameld. De grote toestellen en het koelvries worden los in het recupelhuisje geplaatst. Beeldschermen en overige elektrotoestellen worden in een palletbox ingezameld. Enkel lampen zonder gloeidraad (TL, spaarlampen, LED, Natriumlampen) en rookmelders worden door Recupel ingezameld. Het recipiënt bevindt zich meestal in de buurt van de KGA kluis.

Gloei- en halogeenlampen dienen bij het huisvuil gegooid te worden.